Telefon: 0553 058 72 58

UK için : +44 7467 852912

Adres: Tunus Caddesi 81-4

UK için : Kensington/Londra

e-posta

pskbilgen@gmail.com

Ekibimiz

______________________________________________________________________________

Psikolog Damla BEŞER

Ofis Sorumlusu

Lisans eğitimini 2018 yılında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca birçok grup çalışması ve projelerde yer almıştır. Mezun olduktan kısa bir süre sonra özle bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaya başlamıştır. Çalışmış olduğu Özel Eğitim Merkezinde Özel gelişim gösteren çocuklarla çalışma fırsatı bulmuştur. Özel gelişim gösteren çocuklarla bireysel seanslar yapmıştır. Aynı zamanda özel gelişim gösteren çocukların ailelerine danışmanlık vermiştir.

Şu an hala eğitimlerine devam etmekte olup, almış olduğu Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile ergen ve yetişkin danışanlarını görmektedir. Ailelerin çocukları ile ilgili yaşamış olduğu problemlerle ilgili danışmanlıkta vermektedir. Aynı zamanda MOXO dikkat testini hem yetişkin hem de çocuklara uygulamaktadır. Dikkat süreçleriyle ilgili çalışmalarına Attentioner uygulayıcı eğitimini de alarak devam etmiştir. Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerle Attentioner Nöropsikolojik terapi programını uygulamaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık, Moxo, Attentioner Dikkat eğitimi alanlarında almış olduğu eğitimler kapsamında danışmanlık vermeye devam etmektedir.

______________________________________________________________________________

Klinik Psikolog Sinem ÇELİK BULUT

(Çocuk)

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli TÜBİTAK projelerinde ve çeşitli araştırmalarda görev almış ve 1 dönem uluslararası öğrenci olarak Almanya’da eğitimine devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimini TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nde “Annenin Depresif Belirtileri Kaynaklı Ebeveynleşme Deneyiminin Genç Çocuğunun Psikolojik Semptomatoloji ve Kişilerarası İlişki Kalitesine Etkisi: Baba Katılımının Koruyucu Önemi” başlıklı teziyle tamamlayarak klinik psikolog unvanını almıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarında stajlarını montessori anaokulunda ve hastanelerin psikiyatri bölümlerinde tamamlamıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve GATA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümü staj yaptığı yerlerdendir. Yüksek lisans eğitimi kapsamında çeşitli testlerin ve terapi yöntemlerinin eğitimini almış, klinik stajı ve süpervizyonlar aracılığıyla Ebeveyn Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Psikoterapisi ve Aile Terapisi alanlarında uygulama fırsatı bulmuştur. Ayrıca COVID-19 pandemi boyunca TED Üniversitesi Psikoloji bölümü tarafından sağlanan psikososyal destek ekibi olan “TEDU COPeS”un bir parçası olarak danışan görmüştür. 2 yıl boyunca Madalyon Psikiyatri Merkezi Çocuk ve Ergen biriminde Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır.

Sistemik Aile Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Sanat Terapisi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve SOBECE aldığı eğitimler ve benimsediği ekoller arasındadır. 

______________________________________________________________________________

Klinik Psikolog Ecem ALTOP

(Çocuk)

Lisans eğitimini İzmir Üniversitesi (ÖSYM Başarı Bursu)  Psikoloji bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli gönüllülük projelerinde ve bilimsel araştırmalarda görev almıştır. Çeşitli kongrelerde sözel ve poster bildirilerinde bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimini TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü’nde “Psychological well-being in adolescents with lower socio-economic status: The roles of emotions and system justification-Düşük sosyoekonomik durumlu ergenlerde psikolojik iyi oluş: Sistemi meşrulaştırma ve duyguların rolü” başlıklı teziyle tam burslu olarak tamamlayarak klinik psikolog unvanını almıştır. Aynı şekilde “Düşük Sosyo-Ekonomik Statüdeki Ergenlerde Psikolojik İyi Oluş: Sistemi Meşrulaştırıcı İnançların, Öfke ve Hayranlık Duygularının Rolü” başlıklı yayınlanmış bir makalesi mevcuttur. Şu anda eğitimine Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Doktora Programında devam etmektedir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında stajlarını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Dokuz Eylül Multidisipliner Beyin Dinamiği Araştırmalar Merkezinde ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamıştır.  Yüksek lisans eğitimi kapsamında çeşitli testlerin ve terapi yöntemlerinin eğitimini almış, klinik stajı ve süpervizyonlar aracılığıyla Ebeveyn Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Psikoterapisi ve Aile Terapisi alanlarında uygulama fırsatı bulmuştur. Şu anda doktora eğitimi kapsamında süpervizyon eğitimine devam etmektedir.

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü olarak genç ve ebeveyn danışmanlığı vermiştir. 2 yıl 9 ay boyunca Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde ve 1 yıl 4 ay boyunca Madalyon Psikiyatri Merkezi Çocuk ve Ergen biriminde Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır.

Sistemik Aile Terapisi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi aldığı eğitimler ve benimsediği ekoller arasındadır. 

______________________________________________________________________________

Klinik Psikolog Betül YELEKİN

(Yetişkin)

2018 yılında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sonrasında huzurevi ve kreşlerde gönüllü stajlar yaparak farklı yaş grupları ile çalışmak konusunda deneyim edinmiştir. AvivaSA tarafından yürütülen “Her Yaşta” projesinde psikolog olarak çalışmış ve ileri yaştaki yetişkinlerin psikolojik sağlamlığının güçlendirilmesi adına görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Klinik Psikoloji eğitimini Antalya Bilim Üniversitesi’nde yüksek onur öğrencisi olarak tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans eğitiminde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almış ve klinik stajında psikoterapi seanslarını Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyonu altında yürütmüştür. International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı temel düzey Şema Terapi eğitimini tamamlamış olup ve şu anda Şema Terapi süpervizyon eğitimine devam etmektedir. Yetişkin alanında bireysel terapi uygulamalarını Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımları çerçevesinde yürütmektedir.

______________________________________________________________________________